Đàn ông, đừng bao giờ hơn nhau cốc bia chén rượu, đôi khi từ chối uống không phải là vì thiếu đi sự tôn trọng hay nể nang.

1/9/19
1
0
1
#1
Đàn ông, đừng bao giờ hơn nhau cốc bia chén rượu, đôi khi từ chối uống không phải là vì thiếu đi sự tôn trọng hay nể nang. Mà đơn giản, trong mọi cuộc chơi, luôn phải biết đâu điểm dừng. Thế mới là đàn ông !
Đàn ông toàn ép nhau uống. Thêm 1 cốc 1 chén. Hậu quả lại vợ con hứng. Nhẹ thì nôn ọe dọn phê. Nặng thì đâm đường tai nạn. Bao nhà tan rã. Vậy mà cứ chổng mông chúc nhau???